• Lid worden
  • 2017 voucher training
  • Lid worden van de vereniging
  • Nu aanmelden: 4 weken gratis training

Kalender Voorne Atletiek

“Van de bestuurstafel” -april 2016

op .

Op 4 april heeft het bestuur zijn maandelijkse vergadering gehouden.

Gesproken is over een aantal aandachtspunten betreffende interne en externe communicatie. De nieuwe contributies komen op de website en Ricardo gaat weer proberen meer leden te bewegen om een automatische incasso te laten tekenen. Dit scheelt hem zo veel werk!

Extern gaan we proberen zoveel mogelijk publiciteit te krijgen voor de Dag van de Atletiek op 7 mei en ook voor de jeugdolympiade en Koningsspelen.

We hebben de jaarvergadering geëvalueerd. Wij waren blij verrast met de positieve houding die door de leden werd getoond naar het vernieuwde bestuur. We gaan wel proberen volgend jaar de presentatie van de cijfers beknopter te doen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de volledigheid en/of duidelijkheid.

We hebben elkaar bijgepraat over de “Dag van de sportaccomodaties” en de “Dag van de Atletiek” waar een aantal bestuursleden geweest zijn. Hier is nuttige informatie verkregen met betrekking tot praktische onderwerpen zoals “verklaring van goed gedrag”, alternatief gebruik van de baan, bestuurlijke vernieuwing, meerjarig onderhoud van baan en complex, energiebesparingsmaatregelen.

De stand van zaken met betrekking tot het verbeterplan is langsgelopen:
Ledengroei blijkt soms beperkt te worden door te simpele dingen. Zo blijkt de doorstroming vanuit de verschillende startersgroepen te stagneren door een te groot niveauverschil. We proberen daar een oplossing voor te zoeken.

Er zijn een paar nieuwe sponsors gevonden (Shell, Tuinderij Vers). Dat is hoopvol. Het plan van “6x 400” heeft ook een aantal nieuwe sponsors opgeleverd, maar het houdt wat ons betreft nog niet over. Blijven herhalen is het devies!

Wat betreft de wedstrijden is de vraag of we door moeten gaan met de “Nasty Night Trail”. De verhouding tussen de moeite die de organisatie kost, het aantal deelnemers en ook het financiële resultaat maakt dat we hier kritisch naar kijken.


(Nico Enthoven, secretaris)