• rondjevoorne slider

     

  • Lid worden
  • 2017 voucher training
  • 19 mei 2019: Rondje Voorne
  • Lid worden van de vereniging
  • Nu aanmelden: 4 weken gratis training

"Van de bestuurstafel" - mei 2016

op .

Op 2 mei heeft het bestuur zijn maandelijkse vergadering gehouden. Een samenvatting van hetgeen besproken is:

"Alternatieve" atletiek
Het blijkt dat er steeds meer belangstelling komt voor “alternatieve” vormen van atletiek. Bijvoorbeeld trailrunning, bootcamp. Vormen met minder of lossere regels. De Atletiekunie organiseert daarom onder het motto “lopende zaken” regiobijeenkomsten om hier mogelijk gezamenlijk vorm aan te geven of van elkaar te leren. Vanuit het bestuur zullen op woensdag 8 juni 2 vertegenwoordigers deze bijeenkomst bijwonen.

Dag van de Atletiek
Er is veel werk verricht voor de “Dag van de Atletiek” op 7 mei. Zo worden er workshops gehouden en komt er een demonstratieblok. In pers en direct op scholen is dit evenement zoveel mogelijk uitgedragen. De hoop is op een grote opkomst.

Ledenaantal
De voortgang van het verbeterplan is besproken. Het ledenaantal vertoont gelukkig een (lichte) stijging. We hebben geconstateerd dat de aansluiting van deelnemers op onze trainingsgroepen nog steeds een probleem is. We zoeken daar in samenwerking met de trainers een oplossing voor.

Sponsoring
Voor de sponsoring zijn weer contacten gelegd met een aantal bedrijven. Ook is contact gezocht met de ondernemersvereniging Brielle die uitgenodigd is op ons complex. De hoop is dat daar ook sponsors uit voortvloeien. De opbrengst van de actie 6*400m valt nog tegen. We hopen groepen te kunnen stimuleren gezamenlijk een stuk baan te adopteren. Wel is de actie “sponsorclicks” hoopvol gestart. De commissie heeft nog wel een groot gebrek aan mankracht!!

Website en Facebook
De website heeft al een flinke facelift ondergaan. Binnenkort komen hier nog wat verbeteringen bij. Van het facebook-account wordt ook ruim gebruik gemaakt. Het aantal vrienden neemt nog steeds gestaag toe.

Trainingsgroepen
Het bestuur heeft plannen om bij de diverse trainingsgroepen langs te gaan om zich verder te presenteren en mogelijke vragen en problemen te inventariseren. Meer extern willen we ons nog verder oriënteren op de mogelijkheden aan te haken op de maatschappelijke trend “bewegen en gezondheid”.

Zelfwerkzaamheid
De zelfwerkzaamheid-systeem begint ook meer structuur te krijgen. In de nieuwsbrief van mei komt een stuk met uitleg en oproepen voor een aantal werkzaamheden.

Geslaagd!
Na Leo Klink heeft nu ook Ronald Hulsman zijn trainersdiploma behaald! Felicitaties voor beiden van het bestuur!

Nasty Night Trail
Volgend jaar zal er geen Nasty Night Trail meer georganiseerd worden. De moeite die het organiseren kost in relatie tot het aantal deelnemers , tezamen met het financiële resultaat hebben tot dit besluit geleid.

(Nico Enthoven, secretaris)