• Lid worden
  • 2017 voucher training
  • Lid worden van de vereniging
  • Nu aanmelden: 4 weken gratis training

Kalender Voorne Atletiek

"Van de bestuurstafel"- dec 2016

op .

Op 5 december heeft het bestuur zijn maandelijkse vergadering gehouden. Inderdaad, terwijl de rest van NL aan de pakjesavond zat.

Het belangrijkste onderwerp op de vergadering was het voorbereiden van de begroting voor 2017. De jaarvergadering staat gepland voor 13 februari, dus al vroeg in het jaar. Zoals dat gaat bij het samenstellen van een begroting hebben alle bestuursleden hun wensen voor de begroting in kunnen dienen. Veel aandacht moet uitgaan naar sponsoring. Een van de ideeën is om de bijdragen voor de club van 6*400 te visualiseren.

Clubkleding: fabrikant Craft is gestopt met de productie van de lijn die wij nu gebruiken. De nieuwe lijn heeft een andere kleur blauw die slecht samengaat met de huidige. We gaan onderzoeken, ook bij andere fabrikanten, of we hier een goede oplossing voor kunnen vinden.

Kalender: we hebben een kalender samengesteld met alle activiteiten die het volgend jaar gehouden zullen worden. Deze zal in de nieuwsbrief en op de website gepubliceerd worden.

Zelfwerkzaamheid: er zijn veel reacties gekomen op de publicatie van de lijst met zelfwerkzaamheidsuren. Zoals verwacht is de invulling van het systeem geen eenvoudige zaak. Toch denken we dat we op de goede weg zijn om de taken die er binnen de vereniging verricht moeten worden ingevuld te krijgen.

Onze nieuwe wedstrijdcoördinator Leo Klink heeft een plan gemaakt waarin alle wedstrijden organisatorisch en financieel goed in kaart gebracht worden. Sleutelwoorden zijn organisatorisch goed, financieel verantwoord en meer publiciteit. Ook zijn er ideeën voor nieuw op te zetten evenementen.

(Nico Enthoven, secretaris)