Bestuur

Het bestuur van VA stelt zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging. Het behartigt de belangen van alle leden en vertegenwoordigt hen naar "buiten". Het heeft zorg voor kadervorming, geldmiddelen, trainings- en wedstrijdgelegenheid, onderkomen etc.

 

Voorzitter

Allard Moene

voorzitter@voorneatletiek.com

 

nico

Secretaris

Nico Enthoven

secretaris@voorneatletiek.com

VOLKER Jeroen P 2

Penningmeester

Jeroen Volker

penningmeester@voorneatletiek.com

Raymond Wissink 2

Trainerscoördinator, voorzitter trainerscommissie

Raymond Wissink

trainerscommissie@voorneatletiek.com

leoklink

Voorzitter wedstrijdcommissie

Leo Klink

wedstrijdcommissie@voorneatletiek.com

Jeffrey Collij 2

Voorzitter jeugdcommissie

Jeffrey Collij 


jeugd@voorneatletiek.com

 

Voorzitter PR-commissie

Vacature


prcommissie@voorneatletiek.com