Ledeninformatie

De trainingstijden en de locaties zijn te vinden onder "Loopgroepen". Voor vragen kunt u zich wenden tot de Trainerscoördinator via mail: trainerscommissie@voorneatletiek.com of rechtstreeks bij een van de trainers tijdens de trainingen.

Proefperiode
Nieuwe atleten kunnen gebruik maken van een proefperiode. De nieuwe atleet meldt zich bij een trainer en mag maximaal 4 keer gratis meetrainen. Daarna dient de nieuwe atleet lid te worden om verder mee te kunnen trainen. De trainer bewaakt deze afspraak middels een bevestiging via de ledenadministratie.


Belangrijk: Gedurende de proefperiode traint de nieuwe atleet geheel op eigen risico mee. Er is namelijk nog geen inschrijving en daarmee geen verzekering via de Atletiekunie.

Beginnerscursus
Nieuwe lopers kunnen onder begeleiding van een gediplomeerd trainer vanaf twee locaties geheel vrijblijvend kennismaken met de loopsport. Het doel is om na 12 weken op een verantwoorde wijze een afstand te kunnen lopen van ca. 5km. Deze cursus start ieder voor-en najaar. Lopers die via de beginnerscursus lid worden van de vereniging betalen geen inschrijfkosten.

Inschrijving
Iedereen kan lid worden van Voorne Atletiek en kan zich inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier via de trainer.
De trainer van de groep begeleidt het nieuwe lid de eerste weken wat intensiever en beoordeelt of de indeling in de groep juist is. Zonodig overlegt de trainer met de trainercoördinator om een andere indeling te maken.

Download: 20150101_aan_en_afmeldprocedure

Regeling Rustende Leden

Een rustend lid is iemand die voor een langere periode (minimaal een kwartaal) niet actief kan meetrainen. Voorbeelden hiervan zijn: langdurige ziekte, zwangerschap, verblijf buitenland of een blessure. Voor deze mensen bestaat een mogelijkheid om rustend lid te worden.

Download: 20150101_regeling_rustende_leden

Regeling donateurs

De vereniging kent behalve leden ook donateurs. Een donateur is iemand die de vereniging periodiek geldelijk steunt. Voorbeelden hiervan zijn: oud leden en/of andere personen die betrokken willen blijven bij de vereniging of bedrijven die niet willen sponsoren (geen tegenprestatie wensen) maar de vereniging wel financieel willen ondersteunen.

Download: 20150101_regeling_donateurs