Lidmaatschap

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging begint altijd op de 1ste van de maand waarin wordt ingeschreven en wordt minimaal een kwartaal aangegaan, een kwartaal eindigt per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december. Het lidmaatschap wordt elk kwartaal automatisch verlengd.

Aanmelden
Om lid te worden van de vereniging kunt u gebruik maken van het online aanmeldingsformulier. Na het invullen krijgt u een bevestiging per e-mail.

Voor het volgen van proeflessen is het nog niet nodig om lid te worden. Neem hiervoor contact op met de trainerscoordinator voor volwassenen en/of de jeugdtrainers voor jeugd.

Mutaties
Mutaties die betrekking hebben op het lidmaatschap, zoals een verhuizing, wijziging bankgegevens of mailadres, dienen te worden doorgegeven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@voorneatletiek.com.
Op de factuur staan alle gegevens zoals die bekend zijn in onze ledenadministratie. Klopt dat niet, meldt dit dan meteen. U krijgt een bevestiging van ontvangst.

Opzeggen van het lidmaatschap
Het is natuurlijk jammer als het lidmaatschap wordt opgezegd. Opzegging dient per mail aan ledenadministratie@voorneatletiek.com te worden gedaan, onder vermelding van uw naam, bank- of gironummer, AtletiekUnie nummer (staat op de ledenpas), geboortedatum en de reden van uw opzegging. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging altijd aan het einde van het kwartaal waarin de opzegging wordt gedaan.

De opzegtermijnen zijn:
- voor 31 maart
- voor 30 juni
- voor 30 september
- voor 15 november  - Deze datum geldt ook als je alleen je wedstrijdlicentie wilt opzeggen!


Let op: als je na 15 november opzegt, moeten we nog een heel jaar de contributie en evt. wedstrijdlicentie Atletiekunie doorberekenen!!

De opzegging wordt altijd door de ledenadministratie bevestigd. Als u binnen een twee weken geen bevestiging ontvangt kunt u ervan uit gaan dat uw opzegging de ledenadministratie niet heeft bereikt en u daardoor nog steeds lid bent en blijft.

Uw lidmaatschap is dus pas definitief opgezegd al u een bevestiging ontvangen heeft.