januari, 2013 - Ondertekening overeenkomst Geuzenpark

Op donderdag 20 december vond in het gebouw van de Brielse tennisvereniging BTV E’68 op het sportcomplex Geuzenpark de officiële ondertekening plaats van de overeenkomsten over het beheer, de exploitatie en het gebruik van het sportcomplex.
De gemeente Brielle draagt daarbij per 1 januari 2013 het beheer en de exploitatie van het sportcomplex over aan de stichting Sportcomplex Geuzenpark. Het stichtingsbestuur bestaat uit 6 leden en staat onder voorzitterschap van de heer L. Mol. De stichting op haar beurt sluit per 1 januari 2013 gebruikscontracten met VV Brielle, BTV E’68 en atletiekvereniging Voorne Atletiek.

De kantine van VV Brielle vormt geen onderdeel van de overeenkomsten, omdat die eigendom is van VV Brielle. Ook het atletiekgebouw valt buiten deze overeenkomsten, omdat die eigendom is van de stichting Exploitatie Atletiekaccommodatie Voorne. Binnenkort zal deze stichting wel een overeenkomst sluiten met de stichting Sportcomplex Geuzenpark, waarbij laatstgenoemde stichting het sportdeel van het gebouw gaat beheren. Met deze overeenkomsten wordt o.a. bereikt dat de verenigingen zich kunnen concentreren op sport, terwijl de stichting het beheer en de exploitatie van het complex regelt. Naast de drie verenigingen als vaste gebruikers kunnen ook anderen, zoals scholen, van het complex gebruik maken. De stichting geeft daarover graag alle informatie.