juni, 2013 - Gerard Rila geslaagd voor Startersexamen

Tijdens de 2e pupillencompetitie op zaterdag 8 juni heeft Gerard Rila met goed gevolg een examen afgelegd voor Starter en is hiervoor geslaagd.

Het examen volgde na een cursus bestaande uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur en een dagdeel examen. Soms wordt er nog wel eens lacherig gedaan als men hoort over de cursus van starter voor atletiekwedstrijden. Een buitenstaander denkt snel: “klaar en paf”. Maar in de praktijk valt dat nog behoorlijk tegen. Let eens op de commando’s “Gereed maken”, “Op uw plaatsen”, “Klaar” en dan de knal. Neem bijvoorbeeld de intervaltijd tussen de vraag “klaar” en het schot (tijd gaat overigens in bij het noemen van de “k”) Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat voor de snelste prestatie van de atleet, de beste rust/spanningtijd 1,9 seconden is. Er moet dus gestart worden tussen de 1,8 en 2 seconden en enkel een kleine afwijking is toegestaan. Daarnaast zijn er nog allerlei procedures en mogelijkheden tot het geven van waarschuwingen of een valse start. Er zijn een legio vreemde situaties waar je als starter voor kunt komen te staan en waarbij je heel snel, in een fractie van een seconde een beslissing in moet nemen.

Bij de Atletiek Unie wordt 'Starter' omschreven als: Een starter moet beschikken over een duidelijke stem, geconcentreerd zijn werk doen, resoluut zijn in zijn optreden, rust uitstralen en niet beinvloedbaar zijn. De examinator was er 's middags al over eens dat al deze eigenschappen bij Gerard te vinden zijn!

Gerard: van harte gefeliciteerd met het behalen van dit examen!