Voorne Atletiek dementie-vriendelijk

19.09.23 logo dementievriendelijkOp Wereld Alzheimer Dag, zaterdag 21 september ontving de gemeente Westvoorne de erkenning 'Dementie vriendelijk'. Ook de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard en de welzijnsorganisaties van Alzheimer Nederland ontvingen deze erkenning.

Drie jaar geleden ondertekenden de gemeenten op Voorne-Putten, de welzijnsorganisaties en Ketenzorg Dementie de samenwerkingsovereenkomst 'Dementievriendelijk Voorne-Putten'. Hiermee bundelden zij hun krachten om van Voorne-Putten een dementievriendelijk eiland te maken. De certificaten zijn uitgereikt tijdens een wandeling in ieder van de vier gemeenten op 20 en 21 september.

19.09.23 certificaat dementievriendelijkUitreiking certificaat in Westvoorne
Namens de gemeente Westvoorne nam wethouder Wilbert Borgonjen het certificaat Dementievriendelijke gemeente in ontvangst uit handen van Sjaak Kweekel, voorzitter van Alzheimer Nederland. Dit gebeurde in Hotel van Marion.

Resultaat samenwerking
Het doel van de samenwerking van de vier gemeenten is er gezamenlijk voor te zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving. In de afgelopen drie jaar is veel gerealiseerd. Er zijn laagdrempelige activiteiten georganiseerd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, zoals ontmoetingen (huiskamer), culturele activiteiten en wandelingen. Ook zijn de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning en respijtzorg uitgebreid.

Verder zijn er activiteiten georganiseerd om dementie meer bekendheid te geven. Bijvoorbeeld in de vorm van trainingen voor medewerkers van gemeenten en organisaties om dementie te kunnen herkennen en er beter mee om te kunnen gaan. Regelmatig zijn er artikelen in huis-aan-huis bladen geplaatst en zijn een website en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld om meer bekendheid te geven aan dementie.

Voorne Atletiek neemt als vereniging het voortouw om mensen met dementie deel uit te laten maken van onze vereniging. Iedere woensdagochtend om 10.00 uur start er een groep onder begeleiding van Sjoukje Korver en andere vrijwilligers voor een mooie wandeling door het Mildenburgbos of Voornes Duin.
In de nabije toekomst zal een speciaal vergeet-mij-niet-pad worden gerealiseerd in het beheergebied van Stichting Zuid-Hollands landschap. Ook hier is Voorne Atletiek bij betrokken.

Ken je iemand in je omgeving met dementie voor wie deze wandelingen geschikt lijken? Laat hen contact opnemen met hun casemanager en/of met Voorne Atletiek! (Secretaris@voorneatletiek.com)