Het bestuur van VA stelt zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging. Het behartigt de belangen van alle leden en vertegenwoordigt hen naar “buiten”. Het heeft zorg voor kadervorming, geldmiddelen, trainings- en wedstrijdgelegenheid, onderkomen etc.

Ons bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Els Priester
e-mail: voorzitter@voorneatletiek.com

Secretaris: Max van der Wolf
e-mail: secretaris@voorneatletiek.com

Penningmeester: Jeroen Volker
e-mail: penningmeester@voorneatletiek.com

Trainerscommissie: Bernard Stokman
e-mail: trainerscommissie@voorneatletiek.com

Wedstrijdcommissie: Vacature

Jeugdcommissie: vacature

Onderhoudscommissie: vacature