Het bestuur van VA stelt zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging. Het behartigt de belangen van alle leden en vertegenwoordigt hen naar “buiten”. Het heeft zorg voor kadervorming, geldmiddelen, trainings- en wedstrijdgelegenheid, onderkomen etc.

Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Vacature
e-mail: voorzitter@voorneatletiek.com

Secretaris: Ilse Hanenberg
e-mail: secretaris@voorneatletiek.com

Penningmeester: Jeroen Volker
e-mail: penningmeester@voorneatletiek.com

Commissies:

Trainerscommissie: Martien Blok
e-mail: trainerscommissie@voorneatletiek.com

Sponsoring en PR commissie: Fred van Overeem
e-mail: marketing@voorneatletiek.com

Wedstrijdcommissie: vacature

Jeugdcommissie: vacature

Onderhoudscommissie: vacature