Sinds 2013 kent onze vereniging de term zelfwerkzaamheid. Hiermee bedoelen wij dat van ieder lid verwacht wordt dat hij/zij een beperkt aantal uren vrijwilligerswerk verricht. Je kan hierbij denken aan kantinediensten of het posten bij wedstrijden. Vele handen maken licht werk!

Borg
Om er voor te zorgen dat iedereen zijn verplichtingen nakomt hebben we tevens een borgstelsel ingevoerd. Iedereen betaalt eenmalig 36 euro borg en als je ieder jaar je vrijwilligerswerk uitvoert blijft de borg staan voor het volgende jaar. Een soort van stok achter de deur. Ook de voetbal en de tennis kennen een soortgelijke regeling. Indien je niet aan je vrijwilligerswerk gehoor geeft kunnen we jouw 36 euro gebruiken om andere leden in te huren. Je borg vervalt dan en het volgende jaar betaal je nieuwe borg.

Regeling zelfwerkzaamheid
De volledige regeling is hieronder te downloaden. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met de coördinator zelfwerkzaamheid via: zelfwerkzaamheid@voorneatletiek.com

Download: Regeling zelfwerkzaamheid

Wijzigen voorkeur zelfwerkzaamheid
Als je de voorkeur voor zelfwerkzaamheid wilt wijzigen kun je de nieuwe voorkeur aangeven op dit formulier: klik hier>

Het ingevulde formulier opsturen naar zelfwerkzaamheid@voorneatletiek.com