Onze leden ontvangen per kwartaal een contributiefactuur.

Deze kan bestaan uit vier onderdelen:

  • Contributie Voorne Atletiek: bij inschrijving wordt eenmalig inschrijfgeld berekend, tenzij de nieuwe atleet lid wordt via de beginnerscursus;
  • Contributie AtletiekUnie: deze contributie is verplicht (ivm ongevallen- en WA-verzekering) en wordt per jaar berekend door de AtletiekUnie. Inning vindt plaats in het eerste kwartaal van elk jaar. Bij tussentijdse aanmelding brengen we dit in rekening bij de eerstvolgende factuur;
  • Wedstrijdlicentie: voor jeugdleden heeft Voorne Atletiek de wedstrijdlicentie verplicht gesteld. Voor senioren bestaat de mogelijkheid om zonder licentie lid te zijn;
  • Borg zelfwerkzaamheid: iedereen betaalt eenmalig een borg welke jaarlijks blijft staan als de zelfwerkzaamheid wordt ingevuld. Indien de zelfwerkzaamheid niet wordt ingevuld wordt deze in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar weer in rekening gebracht en wordt deze gezien als het afkopen van de verplichting voor dat jaar.

Betaling van de contributie via automatische incasso heeft onze voorkeur. Het formulier kunt u hier downloaden. Na invullen graag getekend inleveren bij de ledenadministratie. Handmatige betaling van de factuur moet plaatsvinden binnen 30 dagen o.v.v. je lidnummer en factuurnummer.

De contributie is als volgt:

Categorie (per kwartaal): Bedrag:
Senioren/veteranen € 47,50
Wandelen € 30,00
Senioren baanatletiek € 52,00
Junioren A, B, C € 52,00
Junioren D € 43,00
Pupillen A, B, C € 41,00
Pupillen D € 30,00
Aandachtstrainingen € 18,50
Inschrijfkosten € 15,00
Basiscontributie Atletiekunie per jaar
Senioren/veteranen € 18,55
Junioren € 17,15
Pupillen € 16,25
Wedstrijdlicentie Atletiekunie per jaar
Senioren/veteranen € 23,55
Junioren € 14,70
Pupillen A, B, C € 8,25
Pupillen D ?
Overig
Borg zelfwerkzaamheid per jaar € 36,00
Regeling donateurs per jaar € 47,45
Rustend lidmaatschap per kwartaal € 7,50
WordPress Tables Plugin