Binnen Voorne Atletiek zijn twee vertrouwenspersonen actief.

Regina Muilenburg-Troost:

Sinds 1988 lid van Voorne Atletiek en geeft sinds 1992 training bij de vereniging, nu op de dinsdag- en donderdagavond aan de E-groep. Regina is getrouwd en werkt als vergunningverlener bij een waterschap, waar zij ook vertrouwenspersoon is. Sinds 2012 heeft zij een certificering bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV).

Gerard Rila:

Sinds 1995 lid van Voorne Atletiek. Gerard is getrouwd, thans niet meer werkzaam en jaren actief geweest in het bestuur van Voorne Atletiek waarin hij de jeugdcommissie vertegenwoordigde. Hiernaast is hij al jaren actief als jeugdtrainer bij onze vereniging.

Bereikbaarheid:

De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via email of telefonisch:

Regina Muilenburg: vertrouwenspersoon@voorneatletiek.com, telefoon: 06-22872051

Gerard Rila: vertrouwenspersoon@voorneatletiek.com, telefoon: 06-53169821

Hoe werken zij:

Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag van een of meer leden van de vereniging kan hij/zij een beroep doen op een van de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht over datgene wat hem of haar bij de uitoefening van de functie ter kennis is gebracht. De geheimhoudingsplicht geldt ook tegenover de collega vertrouwenspersoon. De geheimhoudingsplicht kan alleen worden opgeheven als de melder daarmee instemt. De vertrouwenspersoon zal samen met de melder trachten een passende oplossing te vinden en hem/haar begeleiden en adviseren.

Het is belangrijk dat de vereniging iets doet om de onderlinge verhoudingen goed te houden. Daaraan willen wij graag bijdragen. De vertrouwenspersoon is er als een clublid klachten heeft over ongewenst gedrag van een ander clublid, trainer en/of begeleider. De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en begeleid de melder bij het zoeken naar een passende oplossing. Het spreekt vanzelf dat alles vertrouwelijk wordt behandeld. Wat ongewenst gedrag is, is voor iedereen anders. Het is een persoonlijke beleving en iedereen maakt zelf uit wanneer er over zijn of haar grens overschreden is. We hopen dat wij weinig te doen krijgen, maar aarzel niet om contact op te nemen.