Rustende Leden
Een rustend lid is iemand die voor een langere periode (minimaal een kwartaal) niet actief kan meetrainen (regeling rustende leden). Voorbeelden hiervan zijn: langdurige ziekte, zwangerschap, verblijf buitenland of een blessure. Voor deze mensen bestaat een mogelijkheid om rustend lid te worden. Vul daarvoor dit formulier in.

Donateurs
De vereniging kent behalve leden ook donateurs (regeling donateurs). Een donateur is iemand die de vereniging periodiek geldelijk steunt. Voorbeelden hiervan zijn: oud leden en/of andere personen die betrokken willen blijven bij de vereniging of bedrijven die niet willen sponsoren (geen tegenprestatie wensen) maar de vereniging wel financieel willen ondersteunen.