Het lidmaatschap van de vereniging begint altijd op de 1ste van de maand waarin wordt ingeschreven en wordt minimaal een kwartaal aangegaan, een kwartaal eindigt per 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december. Het lidmaatschap wordt elk kwartaal automatisch verlengd.

Meer informatie over: contributie

Proeftrainingen
Nieuwe atleten kunnen maximaal 4 keer gratis meetrainen (wandelaars 2 keer). Gedurende de proefperiode traint de nieuwe atleet geheel op eigen risico mee. 

Aanmelden
Om lid te worden van de vereniging kunt u gebruik maken van een van onderstaande aanmeldingsformulieren.  Na het invullen krijgt u een bevestiging per e-mail.

•    Kleuter atletiek (6 jaar) – inschrijfformulier kleuters
•    Jeugd (7 t/m 18 jaar) – inschrijfformulier jeugd
•    Senioren (vanaf 18 jaar) – inschrijfformulier senioren
•    Sportief wandelen – inschrijfformulier wandelaars
•    Jurylid – inschrijfformulier jurylid

Wijzigingen doorgeven
Wijzigingen die betrekking hebben op het lidmaatschap, zoals een verhuizing, wijziging bankgegevens of mailadres, dienen te worden doorgegeven aan de ledenadministratie via ledenadministratie@voorneatletiek.com

Opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen via het afmeldformulier lidmaatschap en/of wedstrijdlicentie. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging  aan het einde van het lopende kwartaal (met uitzondering van opzeggen per 1 januari, deze moet voor 15 november opgezegd worden). De ledenadministratie bevestigt altijd de opzegging binnen 1 a 2 weken. Uw lidmaatschap is pas definitief beëindigd als u een bevestiging ontvangen heeft.

Let op: als je na 15 november opzegt, moeten we nog een heel jaar de contributie en evt. wedstrijdlicentie van de Atletiekunie doorberekenen!