Corona virus – update oktober 2020

Geacht lid van Voorne Atletiek,

Afgelopen woensdagavond informeerden wij je over de nieuwe corona-maatregelen ingaande woensdagavond 14 oktober, 22.00 uur. De nieuwe maatregelen boden ons weinig houvast en wij waren genoodzaakt de trainingen tot nader order te staken. Lopers mochten natuurlijk wel met elkaar trainingsafspraken maken, de groepsgrootte van vier personen mocht daarbij niet worden overschreden. Voorne Atletiek kon hier helaas geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Omdat er veel onduidelijkheid was over de interpretatie en uitvoering van de maatregelen, vond op 15 oktober een overleg plaats tussen de Atletiekunie en het NOCNSF. Na uitgebreid overleg tussen onze voorzitter van Voorne Atletiek met de regiomanager van de Atletiekunie én de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, is het volgende duidelijk geworden.

Onderstaande instructies zijn inmiddels gecommuniceerd met alle trainers van Voorne Atletiek.

Een trainingsgroep op de sportaccommodatie of in de openbare ruimte mag bestaan uit maximaal 4 personen (exclusief trainer). Zorg dat herkenbaar is welke atleten bij welk groepje horen. Dit doe je het best door je te houden aan de richtlijnen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: de afstand tussen de groepjes dient tenminste 5 meter te bedragen. De afstand tussen de atleten onderling in de groep bedraagt in ieder geval 1,5 meter.

Zorg dat de groepen van 4 personen (zoveel mogelijk) in vaste samenstelling trainen en er niet gerouleerd wordt tussen de groepen.

Een trainer kan meerdere groepen tegelijkertijd training geven maar zorg dat de groepen voldoende afstand (dus 5 meter) tot elkaar behouden.

Voor buiten gelden geen maximum aantallen; de anderhalve meter in combinatie met de maximale trainingsgroepsgrootte én de grootte van het sportoppervlak is hierin leidend.

Met dat laatste wordt bedoeld dat er meerdere groepjes van 4 personen tegelijkertijd buiten kunnen trainen, dat er voor het totaal aantal mensen dat buiten aan het sporten is geen maximum geldt. Zolang de sporters 1,5 meter afstand houden en in groepjes van maximaal 4 personen sporten (exclusief trainer).

Gelukkig biedt deze invulling van de maatregelen ons nu een perspectief. Echter, we moeten niet uit het oog verliezen waar deze maatregelen toe dienen, namelijk het tegengaan van de verspreiding van het Covid19-virus. Het is dus expliciet niet de bedoeling dat met deze maatregelen al te creatief wordt omgegaan.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen concreet voor lopers/atleten en trainers van Voorne Atletiek?
1. Iedere trainer deelt zijn/haar loopgroep in, in groepjes van 4 of 5 lopers. Kiest de trainer voor de variant van 4 lopers, dan is de trainer zelf de verantwoordelijke trainer van alle groepjes. Kiest de trainer voor de variant van 5 lopers, dan stelt de trainer per groepje een assistent-trainer aan. Het is aan de trainer van de loopgroep te bepalen wat het meest praktisch is.
2. De groepjes zijn in ieder geval vast voor een periode van 4 weken. De bedoeling is de ‘bubbel’ zo klein mogelijk te houden, er kan dus niet worden gerouleerd.
3. Het vertrek vanaf de afgesproken plaatsen, accommodatie Voorne Atletiek, parkeerterrein OVV en parkeerterrein Hotel van Marion vindt gefaseerd plaats. Iedere trainer bepaalt zelf de route en de tussenpozen waarmee zijn/haar groep vertrekt. Houd hierbij voortdurend de afstand van 5 meter in de gaten. Zonder overleg met de TC kan niet afgeweken worden van de afgesproken trainingslocatie.
4. Trainers overleggen met elkaar voorafgaand aan de training welk trainingsgebied zij benutten. Ontmoetingen moeten zoveel mogelijk vermeden worden.
5. Alle trainers houden zorgvuldig hun presentielijsten bij en geven aan de TC door wanneer er personen getroffen zijn door het Covid-19 virus. Iedereen wordt geadviseerd zoveel mogelijk de nieuwe corona-app te installeren op de smartphone.
6. Na afloop van de training vertrekt iedereen naar huis.
7. Alle maatregelen zoals eerder afgesproken van vóór 14 oktober, blijven natuurlijk gewoon van kracht.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze nieuwe maatregelen creativiteit en inzet vragen van onze trainers en lopers. Toch zijn we blij dat we op deze wijze toch met elkaar kunnen blijven trainen! Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij je trainer. Deze zal indien nodig contact opnemen met het bestuur.

Sportieve groet,
Het bestuur