Nieuwsbrief Voorne Atletiek maart 2021

Aan alle leden van Voorne Atletiek,

Zoals jullie weten werd er ingaande 16 maart een versoepeling aangekondigd van de maatregelen i.v.m. de corona-pandemie.

Zoals wij jullie reeds eerder berichtten, bevatte deze versoepeling een tegenstrijdigheid. De versoepeling was alleen van toepassing op atleten vanaf 27 jaar op de sportaccommodatie. Alleen op de sportaccommodatie mocht met groepjes van vier personen worden gesport zolang de afstand tussen de sporters van een viertal tenminste 1,5 meter is. Omdat het gebruik van de atletiekbaan door een grote groep VA-atleten nogal wat voeten in de aarde had, besloot het bestuur de atletiekbaan niet zomaar open te stellen voor trainingen van senioren.

Toen wij van enkele trainers het verzoek ontvingen om toch gebruik te mogen maken van de atletiekbaan is er door het bestuur een uitgebreid protocol opgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM voor het gebruik hiervan. De reden hiervoor is dat deze trainingen op de atletiekbaan weer onder verantwoordelijkheid van Voorne Atletiek plaatsvinden en het bestuur deze verantwoordelijkheid serieus neemt. Een schema met wie, waar, hoe en wanneer volgt binnenkort en wordt door de trainerscoördinator gecommuniceerd met de trainers. Zij hebben aangegeven graag gebruik te willen maken van de atletiekbaan. Overigens zijn er maximaal 24 senior-atleten tegelijk toegestaan op de baan, aangezien er rekening gehouden moet worden met de jeugd die standaard op de baan traint.

Inmiddels had de Atletiekunie ons geadviseerd contact op te nemen met de ‘gemeente van vestiging’. In ons geval wordt er natuurlijk getraind in de gemeente Westvoorne en in de gemeente Brielle. Wij dienden bij beide gemeenten het verzoek in een gebied binnen de gemeente aan te wijzen als trainingsgebied voor Voorne Atletiek waarbij getraind mag worden in groepjes van 4 personen waarbij de afstand tussen de sporters minimaal 1,5 meter bedraagt en de afstand tussen de groepjes minimaal 5 meter.

Beide gemeenten hadden even tijd nodig om dit verzoek binnen hun crisisteams en colleges te bespreken en kwamen vanochtend met het volgende voorstel:

  • Exclusief voor Voorne Atletiek is het gebied rond het Oostvoornse Meer in Westvoorne aangewezen als trainingsgebied waar getraind mag worden onder de bovenstaande voorwaarden. In de praktijk betekent dit dat er zowel verhard als onverhard getraind kan worden en deze groepssamenstelling geeft de trainer, maar ook onze lopers, meer mogelijkheden om met hun groep te trainen. Dit betekent dat de trainingen op de woensdag- en vrijdagochtenden onder deze voorwaarden hervat kunnen worden.
  • In Brielle is het gebied rond de Brielse Maas aangewezen als trainingsgebied, eveneens exclusief voor Voorne Atletiek. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden. Dit betekent dat de trainingen op de dinsdag- en donderdagavonden onder dezelfde voorwaarden als boven weer hervat kunnen worden. Vanzelfsprekend gelden nog steeds de hygiëne-eisen en maatregelen die inmiddels uitvoerig met jullie zijn gecommuniceerd.

Via Whatsapp zullen jullie van jullie trainer informatie ontvangen over het afspreekpunt en de tijd.

Wij houden er natuurlijk rekening mee dat niet iedere trainer en/of loper het aandurft om de training met elkaar te hervatten. Vanzelfsprekend hebben wij hier alle begrip voor.

Onze trainerscoördinator zal inventariseren welke trainers liever nog even wachten en met elkaar zullen we dan eventueel een oplossing zoeken voor lopers die ‘trainerloos’ zijn.

Mocht je hierover vragen hebben, aarzel dan niet ons even te mailen

Blijf fit en gezond!
Sportieve groet,
Het bestuur