Spectades Games op 27 september

Na de lockdown en maatregelen daarna heeft iedereen behoefte om weer enigszins normaal te kunnen leven en sporten. We zijn daarom trots om zondag 27 september de Spectades games te kunnen organiseren, voor alle jonge en volwassen atleten die graag weer eens aan een wedstrijd mee willen doen.

Vanzelfsprekend gelden er ook tijdens dit evenement maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voor diegene die deelnemen zijn deze zijn terug te vinden in het coronaprotocol en calamiteitenplan van Voorne Atletiek.

We hopen op een mooie dag en een gezellige en sportieve wedstrijd!


Mail aan deelnemers: Beste deelnemer aan de 9e Spectades Games

-Voorne Atletiek, 27 september 2020-

We zijn verheugd om weer een wedstrijd te kunnen en mogen organiseren en willen je allereerst bedanken voor je vertrouwen en je inschrijving!

Deze wedstrijd wordt georganiseerd volgens het baanwedstrijdprotocol van de Atletiekunie, waarmee wordt voldaan aan de RIVM-richtlijnen.

Voor iedereen gelden de volgende algemene veiligheid- en hygiëneregels:

 1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 2. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of in nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
 3. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 4. Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
 5. Vermijd drukte.
 6. Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na je bezoek aan de sportlocatie.
 7. Schud geen handen.
 8. Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de wedstrijdleider, Covid 19 coördinator, Covid 19 assistenten, scheidsrechters, juryleden en WOC leden.

Daarnaast zijn de volgende punten van belang:

 1. Iedereen die het terrein betreedt moet vooraf geregistreerd worden.
  Daarom vragen we jullie om enkele gegevens via deze link aan ons door te geven.
 2. Je gegevens worden tot na 14 dagen na 27 september bewaard door de secretaris van Voorne Atletiek. Daarna worden deze vernietigd.
 3. Per atleet mag er maar één ouder óf begeleider op het terrein.
 4. In en om de kantine is een verplichte looproute ingesteld

Deze mail en andere relevante informatie m.b.t. de coronamaatregelen is te vinden op onze website. Eventuele aanvullingen en wijzigingen zullen ook daar gepubliceerd worden.

Ondanks de extra maatregelen gaan we er een mooie en gezellige wedstrijddag van maken!

Met sportieve groet,

WOC Voorne Atletiek


Protocol wedstrijden Voorne Atletiek – 6 september 2020

Dit protocol is gebaseerd op het “Protocol verantwoord organiseren baanwedstrijden (versie 10 augustus 2020)” van de Atletiekunie en is op sommige punten aangepast aan de omstandigheden tijdens het organiseren van baanwedstrijden op de atletiekbaan van Voorne Atletiek.

In het protocol gaan we in op de maatregelen die gelden voor de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC), wedstrijdleider, scheidsrechters, juryleden, overige vrijwilligers, deelnemers en toeschouwers. Voor iedereen gelden de volgende veiligheid- en hygiëneregels:

 1. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 2. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of een huisgenoot of in nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
 3. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
 4. Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
 5. Vermijd drukte.
 6. Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na je bezoek aan de sportlocatie.
 7. Schud geen handen.
 8. Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de wedstrijdleider, Covid 19 coördinator, Covid 19 assistenten, scheidsrechters, juryleden en WOC leden.

A. Maatregelen voor de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)

Algemeen

 1. De wedstrijdorganisatie is verantwoordelijk voor een veilig en ongestoord verloop van de wedstrijd. De algehele verantwoordelijkheid berust bij het bestuur van Voorne Atletiek.
 2. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de wedstrijd en belast met de organisatie voor en tijdens de wedstrijd. De wedstrijdleider is herkenbaar aan de officialkleding en de rode band om zijn arm.
 3. De Covid 19 coördinator is verantwoordelijk voor de Corona-maatregelen en belast met de uitvoering van het Coronaplan en de controle hiervan, waarvoor ze wordt bijgestaan door een aantal Covid 19 assistenten. Deze persoon is herkenbaar als aanspreekpunt door het dragen van een hesje. Dit geldt ook voor de Covid assistenten.
 4. De Covid 19 coördinator zorgt op voorhand en tijdens het evenement dat alle personen die aanwezig zijn bekend zijn met de hygiënevoorschriften en dat bezoekers van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kunnen houden. Bovendien zorgt zij ervoor dat alle aanwezigen geregistreerd worden / zijn bij het betreden van het complex. Deelnemers en overige aanwezigen worden per mail geïnformeerd, waarbij ook direct gevraagd wordt zich te registreren.
 5. De Covid 19 coördinator informeert i.o.m de wedstrijdleider de scheidsrechters, juryleden en vrijwilligers hoe zij tijdens de wedstrijd op een verantwoorde en veilige manier kunnen werken.
 6. Er mogen maximaal 250 personen aanwezig zijn op het complex (deelnemers, coaches, publiek en vrijwilligers). De lijst met vrijwilligers, coaches en deelnemers zal vooraf bekend zijn bij de WOC. De namen van publiek zullen bij binnenkomst geregistreerd worden op een aparte lijst. De gegevens van alle aanwezigen zullen 14 dagen worden bewaard door de secretaris van Voorne Atletiek en daarna worden vernietigd.
 7. Alle juryleden, vrijwilligers, deelnemers, coaches en toeschouwers worden per mail, via de website en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de maatregelen. Informatieverstrekking vindt plaats in overleg met het bestuur en de Covid19 coördinator.
 8. De Covid 19 maatregelen zijn ook op posters op de atletiekbaan te vinden.
 9. EHBO en AED spullen zijn te allen tijden beschikbaar in de kantine en er is een EHBO’er aanwezig.

Taakgebieden

 1. Deelnemers
  1. De inschrijving gaat online via Atletiek.nu
  2. Deelnemers worden op de Covid 19 maatregelen gewezen. Dit gebeurt online via Atletiek.nu en onze website Voorne Atletiek.com. Tijdens onze wedstrijd via de Covid 19 coördinator en haar Covid 19 assistenten. Daarnaast zijn de Covid 19 maatregelen ook op posters op de atletiekbaan te vinden.
  3. De Covid 19 coördinator, de Covid 19 assistenten, de Juryleden, de scheidsrechters en de wedstrijdleider sturen het gedrag van de deelnemers en toeschouwers. Indien personen zich niet houden aan de Covid 19 maatregelen dan kan de Covid 19 coördinator ze van de accommodatie verwijderen.
 2. Startnummers
  1. Startnummers kunnen alleen buiten worden afgehaald bij het startnummerbureau.
  2. Iedere coach haalt de startnummers voor zijn / haar deelnemers; om zo het aantal personen bij het startnummerbureau te beperken.
  3. Hierbij wordt erop gelet dat deelnemers en de vrijwilliger op het startnummerbureau 1,5 meter afstand houden.
 3. Locaties wedstrijdonderdelen
  1. De verschillende onderdelen worden zo veel mogelijk verspreid over de atletiekbaan.
  2. Bij ieder onderdeel zijn desinfectiemiddelen en/of water en zeep beschikbaar.
  3. Vooraf is er vanuit de WOC een lijst beschikbaar met de benodigde desinfectiemiddelen / materialen, zodat bestelling daarvan geregeld kan worden door de Covid 19 coördinator of bestuur.
 4. Juryleden en vrijwilligers
  1. Vrijwilligers hebben zo veel mogelijk één taak.
  2. We beperken het aantal vrijwilligers tot het minimum en zoveel als nodig voor een veilige organisatie.
  3. We beperken het aantal mensen dat toegang heeft tot de materiaalruimte.
  4. Voor deze groep is ontsmettingsmiddel op een centrale plaats beschikbaar
 5. Uitvoeren onderdeel
  1. We stimuleren dat atleten zo veel mogelijk hun eigen materiaal gebruiken.
  2. Wanneer materialen gedeeld worden, zorgt de WOC ervoor dat er desinfectiematerialen en/of water en zeep beschikbaar is om het schoon te maken.
  3. Na afronding van een onderdeel worden alle materialen schoongemaakt door de juryleden.
  4. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van een onderdeel houden deelnemers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar.
 6. EHBO
  1. De EHBO’er heeft altijd toegang tot de EHBO-materialen en de AED in de kantine.
 7. Sanitaire voorzieningen
  1. De toiletten in de kantine zijn geopend.
  2. De toiletten worden regelmatig schoongemaakt. Hiervoor komt een aftekenlijst bij iedere toiletgroep te hangen. De Covid 19 coördinator stuurt schoonmaak aan.
 8. Looproutes
  1. De in- en uitgang van de atletiekbaan via het reguliere hek. Dit wordt aangegeven via looproutes.
  2. In de kantine is één looproute in eenrichting aangegeven.

B. Maatregelen voor deelnemers

 1. Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiëne maatregelen.
 2. Schrijf je in via Atletiek.nu.
 3. Houd met reizen naar de atletiekwedstrijd rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid.
 4. Kom in sportkleding naar de wedstrijd.
 5. Ga goed voorbereid naar de baanwedstrijd, ken de starttijd van het eerste onderdeel (kom niet te vroeg!), de route naar de accommodatie en de wedstrijdinformatie.
 6. Kom zo kort mogelijk voor de start van je eerste onderdeel (houd je aan de eventuele uiterste meldtijden).
 7. Vermijd het spugen van speeksel en leegmaken van de neus op de accommodatie voor, tijdens én na de wedstrijd.
 8. Volg altijd de aanwijzingen van de wedstrijdleider, de Covid 19 coördinator, scheidsrechters, juryleden en WOC leden op.
 9. Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment.
 10. Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van een onderdeel houden deelnemers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar.
 11. Tijdens het inlopen en de warming-up houden deelnemers van 18 jaar en ouder zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot anderen.
 12. Verlaat direct na je laatste onderdeel de accommodatie.

C. Maatregelen voor toeschouwers

 1. Het aantal aanwezigen op het complex tijdens de wedstrijd bedraagt maximaal 250 personen.
 2. Houd je aan de algemene veiligheids- en hygiëne maatregelen.
 3. De rondbaan en het middenterrein zijn niet toegankelijk voor toeschouwers, blijf altijd buiten de rondbaan.
 4. Toeschouwers van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand tot anderen.
 5. Volg altijd de instructies op van de organisatie die gelden voor jou als bezoeker.
 6. Spreekkoren, hard meezingen en schreeuwen zijn niet toegestaan.